Saturday, 8 December 2012

Bab 2.8 Faktor Sepunya dan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB)

2.8 Faktor Sepunya dan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB)

Faktor Sepunya (common factors) beberapa nombor bulat adalah nombor yang merupakan faktor setiap nombor-nombor tersebut.

Faktor Sepunya Terbesar, FSTB (Highest Common Factor, HCF) beberapa nombor yang diberi adalah nombor terbesar yang merupakan faktor setiap nombor-nombor tersebut.


Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat.

Contoh 1:
Cari faktor sepunya bagi;

18 dan 54.
Jwb:
Faktor bagi 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18
Faktor bagi 54: 1, 2, 3, 6, 9, 18, 27, 54
Faktor Sepunya bagi 18 dan 54 adalah 1, 2, 3, 6, 9 dan 18.

9, 15 dan 21.
Jwb:
Faktor bagi 9: 1, 3, 9
Faktor bagi 15: 1, 3, 5, 15
Faktor bagi 21: 1, 3, 7, 21
Faktor Sepunya bagi 9, 15 dan 21 adalah 1 dan 3.


Menentukan samada suatu nombor itu adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi.
Contoh 2:
Tentukan samada;
12 adalah faktor sepunya bagi 84 dan 156.
Jwb:
84 ÷ 12 = 7
156 ÷ 12 = 13
Oleh itu, 12 adalah faktor sepunya bagi 84 dan 156.

4 adalah faktor sepunya bagi 32, 70 dan 112.
Jwb:
32 ÷ 4 = 8
70 ÷ 4 = 17 berbaki 2
112 ÷ 4 = 28
Oleh itu , 4 adalah bukan faktor sepunya bagi 32, 70 dan 112.


Menentukan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) bagi dua nombor bulat.
Contoh 3:
Dapatkan faktor sepunya terbesar bagi;

28 dan 32.
Jwb:
Kaedah 1: Senaraikan semua faktor bagi setiap nombor.
Faktor bagi 28: 1, 2, 4, 7, 14, 28
Faktor bagi 32: 1, 2, 4, 8, 16, 32
Oleh itu, faktor sepunya terbesar bagi 28 dan 32 adalah 4.

Kaedah 2: Penggunaan algoritma (pembahagian berulang oleh faktor sepunya).

Faktor sepunya terbesar bagi 28 dan 32 adalah = 2 x 2 = 4.


15 dan 24.
Jwb:
Kaedah 1: Senaraikan semua faktor bagi setiap nombor.
Faktor bagi 15: 1, 3, 5, 15
Faktor bagi 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
Oleh itu, faktor sepunya terbesar bagi 15 dan 24 adalah 3.

Kaedah 2: Penggunaan algoritma (pembahagian berulang oleh faktor sepunya).

Oleh itu, faktor sepunya terbesar bagi 15 dan 24 adalah 3.


Menentukan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) bagi tiga nombor bulat.


Contoh 4:
Dapatkan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi;

40, 48 dan 56.
Jwb:

* Pembahagian dihentikan kerana 5, 6 dan 7 tidak mempunyai faktor sepunya yang lain daripada 1.

Oleh itu,Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) bagi 40, 48 dan 56
= 2 x 2 x 2
= 8


70, 84 dan 126.
Jwb:

** Pembahagian dihentikan kerana 5, 6 dan 9 tidak mempunyai faktor sepunya yang lain daripada 1.

Oleh itu, Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) bagi 70, 84 dan 126
= 2 x 7
= 14

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...