Saturday, 8 December 2012

Bab 1.2 Penambahan & Penolakan

1.2 Penambahan & Penolakan

Penambahan (addition) adalah proses penjumlahan dua nombor atau lebih. Simbol bagi penambahan adalah '+' dan dibaca sebagai 'tambah' (plus).


Pengurangan / penolakan (subtraction) adalah proses mencari perbezaan atau baki (hasil tolakan dua nombor). Simbol bagi pengurangan / penolakan adalah '-' dan dibaca sebagai 'tolak' (minus).Penambahan nombor bulat

Cari nilai setiap yang berikut

3 909 + 8 527


3 909 + 8 527 = 12 436


26 483 + 9 758 + 865

26 483 + 9 758 + 865 = 37 106

Contoh:
Kampung A, B dan C mempunyai populasi penduduk 9 452, 13 337 dan 5 087. 
Kira jumlah populasi penduduk untuk tiga kampung tersebut.

Jwb:

Jumlah populasi penduduk untuk kampung A, B dan C adalah 27 876.


Penolakan nombor bulat
Cari nilai setiap yang berikut
47 391 - 851

47 391 - 851 = 46 540


238 472 - 79 586

238 472 - 79 586 = 158 886

Contoh:
Pada hari pertama pelancaran kereta jenama CAR, pengedar menerima tempahan 7 122 dan 5 908 unit untuk setiap model automatik dan manual. Cari perbezaan antara bilangan kereta jenama CAR model automatik dan model manual yang ditempah pada hari tersebut.
Jwb:


Perbezaan antara bilangan kereta jenama CAR model automatik dan model manual yang ditempah pada hari tersebut adalah sebanyak 1 214 unit.

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...