Saturday, 8 December 2012

Bab 2.6 Gandaan

2.6 Gandaan

Gandaan (multiples) sesuatu nombor bulat adalah produk daripada nombor tersebut dengan mana-mana nombor bulat yang lain, kecuali sifar (zero).


Gandaan nombor n adalah dalam bentuk nk, di mana k = 1, 2, 3, 4, ...
Sebagai contoh, Gandaan 3 = 3 x 1, 3 x 2, 3 x 3, 3 x 4, ...

Menyenaraikan gandaan nombor bulat

Contoh 1:
Senaraikan lima gandaan pertama bagi;

2
Jwb:
= 2 x 1, 2 x 2, 2 x 3, 2 x 4, 2 x 5
= 2, 4, 6, 8, 10

5
Jwb:
= 5 x 1, 5 x 2, 5 x 3, 5 x 4, 5 x 5
= 5, 10, 15, 20, 25

9
Jwb:
= 9 x 1, 9 x 2, 9 x 3, 9 x 4, 9 x 5
= 9, 18, 27, 36, 45

15
Jwb:
= 15 x 1, 15 x 2, 15 x 3, 15 x 4, 15 x 5
= 15, 30, 45, 60, 75

* Gandaan nombor yang diberi juga membentuk satu turutan nombor.


Menentukan samada sesuatu nombor itu boleh dibahagikan dengan nombor lain.
Contoh 2:
Tentukan sama ada 63 boleh dibahagikan dengan;

7
Jwb:
63 ÷ 7 = 9 ← 63 = 7 x 9
Oleh itu, 63 adalah gandaan 7.

8
Jwb:
63 ÷ 8 = 7, berbaki 7
Oleh itu, 63 adalah bukan gandaan 8.
** Jika nombor n boleh dibahagi dengan nombor m, maka n adalah gandaan bagim.

Contoh 3:
Gunakan ujian keterbahagian untuk menentukan samada 639 234 adalah gandaan bagi;

4
Jwb:
Dua digit terakhir 639 234, iaitu 34, tidak boleh dibahagi dengan 4.
Oleh itu, 639 234 bukan gandaan 4.

9
Jwb:
6 + 3 + 9 + 2 + 3 + 4 = 27
Hasil tambah semua digit 639 234 boleh dibahagi dengan 9.
Oleh itu, 639 234 adalah gandaan 9.

*** Nombor bulat boleh dibahagi dengan nombor lain jika bakinya adalah sifar.

1 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...