Saturday, 8 December 2012

Bab 2.3 Nombor Perdana

2.3  Nombor Perdana

Nombor perdana (prime number) adalah nombor bulat yang hanya boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri dan nombor 1 (the number itself and number 1). Oleh itu, nombor perdana mempunyai hanya dua pembahagi (nombor itu sendiri dan nombor 1).

lagu nombor perdana


Nombor perdana terkecil ialah nombor 2, satu-satunya nombor genap yang merupakan nombor perdana.

Nombor perdana yang kurang daripada 50 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 dan 47.

Nombor 1 adalah BUKAN nombor perdana (NOT a prime number).


Menentukan samada nombor yang diberi adalah nombor perdana

Contoh:
Tentukan samada setiap nombor berikut adalah nombor perdana.
13
Jwb:
13 ÷ 1 = 13
13 ÷ 13 = 1
13 hanya boleh dibahagi dengan 1 dan 13 → (2 pembahagi/divisors)
Oleh itu, 13 adalah nombor perdana.

51
Jwb:
51 ÷ 1 = 51
51 ÷ 3 = 17
51 ÷ 17 = 3
51 ÷ 51 = 51
51 boleh dibahagi dengan 1, 3, 17 dan 51 → (4 pembahagi/divisors)
Oleh itu, 51 bukan nombor perdana.


1 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...